Zoran Debelić

rođen je 14. siječnja g. 1955. na Rabu. Bio je polaznik Likovne radionice pri Narodnom sveučilištu u Rabu koju je vodio likovni pedagog Marijan Dragozet. Izlagao je u Varaždinu, Zagrebu, Osijeku, na Rabu i u Rastokama, gdje je bio sudionik likovne kolonije. Neke od svojih slika poklonio je za obnovu katedrale u Šibeniku i Dječjoj ambasadi u Osijeku. Posljednjih godina Zoran Debelić živi u Zadru, gdje slike izlaže u galeriji Anima, prostoru kojega je ambijentalno uredio i likovno oplemenio.

Helena Rogulić